Isaiah 5:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רWhosePrt
2671 [e]ḥiṣ-ṣāwחִצָּיו֙arrows [are]Noun
8150 [e]šə-nū-nîm,שְׁנוּנִ֔יםsharpVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
7198 [e]qaš-šə-ṯō-ṯāwקַשְּׁתֹתָ֖יוtheir bowsNoun
1869 [e]də-ru-ḵō-wṯ;דְּרֻכ֑וֹתbentVerb
6541 [e]par-sō-wṯפַּרְס֤וֹתhoovesNoun
5483 [e]sū-sāwסוּסָיו֙their horseNoun
6862 [e]kaṣ-ṣarכַּצַּ֣רlike flintAdj
2803 [e]neḥ-šā-ḇū,נֶחְשָׁ֔בוּshall be countedVerb
1534 [e]wə-ḡal-gil-lāwוְגַלְגִּלָּ֖יוand their wheelsNoun
5492 [e]kas-sū-p̄āh.כַּסּוּפָֽה׃like a whirlwindNoun
Hebrew Texts
ישעה 5:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֤ר חִצָּיו֙ שְׁנוּנִ֔ים וְכָל־קַשְּׁתֹתָ֖יו דְּרֻכֹ֑ות פַּרְסֹ֤ות סוּסָיו֙ כַּצַּ֣ר נֶחְשָׁ֔בוּ וְגַלְגִּלָּ֖יו כַּסּוּפָֽה׃

ישעה 5:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר חציו שנונים וכל־קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כסופה׃

Links
Isaiah 5:28Isaiah 5:28 Text AnalysisIsaiah 5:28 InterlinearIsaiah 5:28 MultilingualIsaiah 5:28 TSKIsaiah 5:28 Cross ReferencesIsaiah 5:28 Bible HubIsaiah 5:28 Biblia ParalelaIsaiah 5:28 Chinese BibleIsaiah 5:28 French BibleIsaiah 5:28 German Bible

Bible Hub
Isaiah 5:27
Top of Page
Top of Page