ḥă·šaḇ·tem
Englishman's Concordance
ḥă·šaḇ·tem — 1 Occurrence

Genesis 50:20
HEB: וְאַתֶּ֕ם חֲשַׁבְתֶּ֥ם עָלַ֖י רָעָ֑ה
NAS: As for you, you meant evil against
KJV: But as for you, ye thought evil
INT: you meant against evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2803
124 Occurrences


ḥā·šaḇ — 8 Occ.
ḥă·šā·ḇāh — 1 Occ.
ḥă·šaḇ·nu·hū — 2 Occ.
ḥā·šaḇ·tā — 1 Occ.
ḥā·šaḇ·tāh — 1 Occ.
ḥă·šaḇ·tem — 1 Occ.
ḥā·šaḇ·tî — 1 Occ.
ḥā·šā·ḇū — 1 Occ.
ḥā·šə·ḇū — 6 Occ.
ḥiš·šaḇ·tî — 2 Occ.
ḥiš·šə·ḇāh — 1 Occ.
ḥō·šêḇ — 14 Occ.
ḥō·šə·ḇê — 2 Occ.
ḥō·šə·ḇîm — 2 Occ.
ha·ḥō·šə·ḇîm — 2 Occ.
laḥ·šōḇ — 2 Occ.
mə·ḥaš·šêḇ — 1 Occ.
neḥ·šāḇ — 3 Occ.
neḥ·šaḇ·nū — 3 Occ.
neḥ·šaḇ·tî — 1 Occ.
neḥ·šā·ḇū — 4 Occ.
neḥ·šə·ḇū — 3 Occ.
taḥ·šə·ḇū — 2 Occ.
taḥ·šə·ḇu·nî — 1 Occ.
taḥ·šōḇ — 1 Occ.
taḥ·šō·ḇū — 1 Occ.
tê·ḥā·šêḇ — 4 Occ.
tə·ḥaš·šə·ḇūn — 1 Occ.
ū·lə·ḥō·šə·ḇê — 1 Occ.
wā·’ă·ḥaš·šə·ḇāh — 1 Occ.
way·yaḥ·šə·ḇe·hā — 3 Occ.
way·yaḥ·šə·ḇê·nî — 1 Occ.
wat·tê·ḥā·šeḇ — 1 Occ.
wat·tə·ḥaš·šə·ḇê·hū — 1 Occ.
wə·ḥā·šaḇ — 2 Occ.
wə·ḥā·šaḇ·tā — 1 Occ.
wə·ḥiš·šaḇ — 5 Occ.
wə·ḥō·šêḇ — 3 Occ.
wə·ḥō·šə·ḇê — 1 Occ.
wə·laḥ·šōḇ — 2 Occ.
wə·naḥ·šə·ḇāh — 1 Occ.
wə·neḥ·šaḇ — 2 Occ.
wə·ṯaḥ·šə·ḇê·nî — 1 Occ.
ya·ḥă·šāḇ — 1 Occ.
ya·ḥă·šāḇ- — 1 Occ.
ya·ḥă·šō·ḇūn — 1 Occ.
yaḥ·šə·ḇê·nî — 1 Occ.
yaḥ·šə·ḇū — 2 Occ.
yaḥ·šōḇ — 5 Occ.
yaḥ·šō·ḇū — 1 Occ.
yê·ḥā·šêḇ — 8 Occ.
yê·ḥā·šə·ḇū — 1 Occ.
yə·ḥaš·šêḇ — 2 Occ.
yə·ḥaš·šə·ḇū — 2 Occ.
yiṯ·ḥaš·šāḇ — 1 Occ.
Additional Entries
ba·ḥă·rō·šeṯ — 1 Occ.
ḥă·rō·šeṯ — 1 Occ.
mê·ḥă·rō·šeṯ — 1 Occ.
ḥā·rūṯ — 1 Occ.
ḥā·reṯ — 1 Occ.
ḥā·šaḇ — 8 Occ.
ḥă·šā·ḇāh — 1 Occ.
ḥă·šaḇ·nu·hū — 2 Occ.
ḥā·šaḇ·tā — 1 Occ.
ḥā·šaḇ·tāh — 1 Occ.
ḥā·šaḇ·tî — 1 Occ.
ḥā·šā·ḇū — 1 Occ.
ḥā·šə·ḇū — 6 Occ.
ḥiš·šaḇ·tî — 2 Occ.
ḥiš·šə·ḇāh — 1 Occ.
ḥō·šêḇ — 14 Occ.
ḥō·šə·ḇê — 2 Occ.
ḥō·šə·ḇîm — 2 Occ.
ha·ḥō·šə·ḇîm — 2 Occ.
laḥ·šōḇ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page