Nehemiah 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יwhen it came to passVerb
8085 [e]kə-šā-mə-‘îכְּשָׁמְעִ֣י ׀I heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֣יםwordsNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֗לֶּהthesePro
3427 [e]yā-šaḇ-tîיָשַׁ֙בְתִּי֙that I sat downVerb
1058 [e]wā-’eḇ-keh,וָֽאֶבְכֶּ֔הand weptVerb
56 [e]wā-’eṯ-’ab-bə-lāhוָאֶתְאַבְּלָ֖הand mournedVerb
3117 [e]yā-mîm;יָמִ֑ים[certain] daysNoun
1961 [e]wā-’ĕ-hîוָֽאֱהִ֥יand fastedVerb
6684 [e]ṣāmצָם֙.. .. ..Verb
6419 [e]ū-miṯ-pal-lêl,וּמִתְפַּלֵּ֔לand prayedVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יthe GodNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim.הַשָּׁמָֽיִם׃of heavenNoun
Hebrew Texts
נחמיה 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י כְּשָׁמְעִ֣י ׀ אֶת־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה יָשַׁ֙בְתִּי֙ וָֽאֶבְכֶּ֔ה וָאֶתְאַבְּלָ֖ה יָמִ֑ים וָֽאֱהִ֥י צָם֙ וּמִתְפַּלֵּ֔ל לִפְנֵ֖י אֱלֹהֵ֥י הַשָּׁמָֽיִם׃

נחמיה 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמעי ׀ את־הדברים האלה ישבתי ואבכה ואתאבלה ימים ואהי צם ומתפלל לפני אלהי השמים׃

Links
Nehemiah 1:4Nehemiah 1:4 Text AnalysisNehemiah 1:4 InterlinearNehemiah 1:4 MultilingualNehemiah 1:4 TSKNehemiah 1:4 Cross ReferencesNehemiah 1:4 Bible HubNehemiah 1:4 Biblia ParalelaNehemiah 1:4 Chinese BibleNehemiah 1:4 French BibleNehemiah 1:4 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 1:3
Top of Page
Top of Page