Leviticus 21:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
  [yiq-rə-ḥāh[יִקְרְחָה -  
  ḵ]כ] -  
7139 [e](yiq-rə-ḥū(יִקְרְח֤וּthey shall makeVerb
  q)ק) -  
7144 [e]qā-rə-ḥāhקָרְחָה֙baldnessNoun
7218 [e]bə-rō-šām,בְּרֹאשָׁ֔םon their headsNoun
6285 [e]ū-p̄ə-’aṯוּפְאַ֥תand the cornerNoun
2206 [e]zə-qā-nāmזְקָנָ֖םof their beardNoun
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
1548 [e]yə-ḡal-lê-ḥū;יְגַלֵּ֑חוּshall they shave offVerb
1320 [e]ū-ḇiḇ-śā-rām,וּבִ֨בְשָׂרָ֔םand in their fleshNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
8295 [e]yiś-rə-ṭūיִשְׂרְט֖וּshall they makeVerb
8296 [e]śā-rā-ṭeṯ.שָׂרָֽטֶת׃any cuttingsNoun
Hebrew Texts
ויקרא 21:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־ [יִקְרְחָה כ] (יִקְרְח֤וּ ק) קָרְחָה֙ בְּרֹאשָׁ֔ם וּפְאַ֥ת זְקָנָ֖ם לֹ֣א יְגַלֵּ֑חוּ וּבִ֨בְשָׂרָ֔ם לֹ֥א יִשְׂרְט֖וּ שָׂרָֽטֶת׃

ויקרא 21:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־ [יקרחה כ] (יקרחו ק) קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת׃

Links
Leviticus 21:5Leviticus 21:5 Text AnalysisLeviticus 21:5 InterlinearLeviticus 21:5 MultilingualLeviticus 21:5 TSKLeviticus 21:5 Cross ReferencesLeviticus 21:5 Bible HubLeviticus 21:5 Biblia ParalelaLeviticus 21:5 Chinese BibleLeviticus 21:5 French BibleLeviticus 21:5 German Bible

Bible Hub
Leviticus 21:4
Top of Page
Top of Page