Joshua 22:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wan-nō-merוַנֹּ֕אמֶרTherefore saidVerb
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הthat it shall beVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
559 [e]yō-mə-rūיֹאמְר֥וּ[so] they should sayVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֛ינוּunto usPrep
413 [e]wə-’el-וְאֶל־or untoPrep
1755 [e]dō-rō-ṯê-nūדֹּרֹתֵ֖ינוּour generationsNoun
4279 [e]mā-ḥār;מָחָ֑רin timeNoun
559 [e]wə-’ā-mar-nūוְאָמַ֡רְנוּthat we may sayVerb
7200 [e]rə-’ūרְא֣וּ[again] BeholdVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8403 [e]taḇ-nîṯתַּבְנִית֩the patternNoun
4196 [e]miz-baḥמִזְבַּ֨חof the altarNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֣וּmadeVerb
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-nū,אֲבוֹתֵ֗ינוּour fathersNoun
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
5930 [e]lə-‘ō-w-lāhלְעוֹלָה֙for burnt offeringsNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnorAdv
2077 [e]lə-ze-ḇaḥ,לְזֶ֔בַחfor sacrificesNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
5707 [e]‘êḏעֵ֣ד[is] a witnessNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאitPro
996 [e]bê-nê-nūבֵּינֵ֖ינוּ[is] between youPrep
996 [e]ū-ḇê-nê-ḵem.וּבֵינֵיכֶֽם׃and between mePrep
Hebrew Texts
יהושע 22:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַנֹּ֕אמֶר וְהָיָ֗ה כִּֽי־יֹאמְר֥וּ אֵלֵ֛ינוּ וְאֶל־דֹּרֹתֵ֖ינוּ מָחָ֑ר וְאָמַ֡רְנוּ רְא֣וּ אֶת־תַּבְנִית֩ מִזְבַּ֨ח יְהוָ֜ה אֲשֶׁר־עָשׂ֣וּ אֲבֹותֵ֗ינוּ לֹ֤א לְעֹולָה֙ וְלֹ֣א לְזֶ֔בַח כִּי־עֵ֣ד ה֔וּא בֵּינֵ֖ינוּ וּבֵינֵיכֶֽם׃

יהושע 22:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונאמר והיה כי־יאמרו אלינו ואל־דרתינו מחר ואמרנו ראו את־תבנית מזבח יהוה אשר־עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח כי־עד הוא בינינו וביניכם׃

Links
Joshua 22:28Joshua 22:28 Text AnalysisJoshua 22:28 InterlinearJoshua 22:28 MultilingualJoshua 22:28 TSKJoshua 22:28 Cross ReferencesJoshua 22:28 Bible HubJoshua 22:28 Biblia ParalelaJoshua 22:28 Chinese BibleJoshua 22:28 French BibleJoshua 22:28 German Bible

Bible Hub
Joshua 22:27
Top of Page
Top of Page