Isaiah 66:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]wə-yā-ṣə-’ūוְיָצְא֣וּAnd they shall go forthVerb
7200 [e]wə-rā-’ū,וְרָא֔וּand lookVerb
6297 [e]bə-p̄iḡ-rêבְּפִגְרֵי֙On the corpsesNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֔יםof the menNoun
6586 [e]hap-pō-šə-‘îmהַפֹּשְׁעִ֖יםthat have transgressedVerb
  bî;בִּ֑יinPrep
3588 [e]כִּ֣יforConj
8438 [e]ṯō-w-la‘-tāmתוֹלַעְתָּ֞םtheir wormNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
4191 [e]ṯā-mūṯ,תָמ֗וּתdo dieVerb
784 [e]wə-’iš-šāmוְאִשָּׁם֙and shall their fireNoun
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
3518 [e]ṯiḵ-beh,תִכְבֶּ֔הbe quenchedVerb
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֥וּand they shall beVerb
1860 [e]ḏê-rā-’ō-wnדֵרָא֖וֹןan abhorringNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־to allNoun
1320 [e]bā-śār.בָּשָֽׂר׃fleshNoun
Hebrew Texts
ישעה 66:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָצְא֣וּ וְרָא֔וּ בְּפִגְרֵי֙ הָאֲנָשִׁ֔ים הַפֹּשְׁעִ֖ים בִּ֑י כִּ֣י תֹולַעְתָּ֞ם לֹ֣א תָמ֗וּת וְאִשָּׁם֙ לֹ֣א תִכְבֶּ֔ה וְהָי֥וּ דֵרָאֹ֖ון לְכָל־בָּשָֽׂר׃

ישעה 66:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל־בשר׃

Links
Isaiah 66:24Isaiah 66:24 Text AnalysisIsaiah 66:24 InterlinearIsaiah 66:24 MultilingualIsaiah 66:24 TSKIsaiah 66:24 Cross ReferencesIsaiah 66:24 Bible HubIsaiah 66:24 Biblia ParalelaIsaiah 66:24 Chinese BibleIsaiah 66:24 French BibleIsaiah 66:24 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:23
Top of Page
Top of Page