2 Chronicles 6:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֕הNowAdv
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הO LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
539 [e]yê-’ā-mênיֵֽאָמֵן֙be verifiedVerb
1697 [e]də-ḇā-rə-ḵā,דְּבָ֣רְךָ֔let your wordNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֖רְתָּyou have spokenVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֥to Your servantNoun
1732 [e]lə-ḏā-wîḏ.לְדָוִֽיד׃DavidNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֕ה יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל יֵֽאָמֵן֙ דְּבָ֣רְךָ֔ אֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֖רְתָּ לְעַבְדְּךָ֥ לְדָוִֽיד׃

דברי הימים ב 6:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה יהוה אלהי ישראל יאמן דברך אשר דברת לעבדך לדויד׃

Links
2 Chronicles 6:172 Chronicles 6:17 Text Analysis2 Chronicles 6:17 Interlinear2 Chronicles 6:17 Multilingual2 Chronicles 6:17 TSK2 Chronicles 6:17 Cross References2 Chronicles 6:17 Bible Hub2 Chronicles 6:17 Biblia Paralela2 Chronicles 6:17 Chinese Bible2 Chronicles 6:17 French Bible2 Chronicles 6:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:16
Top of Page
Top of Page