Proverbs 4:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֣רֶךְin the wayNoun
2451 [e]ḥāḵ-māhחָ֭כְמָהof wisdomNoun
3384 [e]hō-rê-ṯî-ḵā;הֹרֵתִ֑יךָI have taughtVerb
1869 [e]hiḏ-raḵ-tî-ḵā,הִ֝דְרַכְתִּ֗יךָI have ledVerb
4570 [e]bə-ma‘-gə-lê-בְּמַעְגְּלֵי־paths youNoun
3476 [e]yō-šer.יֹֽשֶׁר׃in rightNoun
Hebrew Texts
משלי 4:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּדֶ֣רֶךְ חָ֭כְמָה הֹרֵתִ֑יךָ הִ֝דְרַכְתִּ֗יךָ בְּמַעְגְּלֵי־יֹֽשֶׁר׃

משלי 4:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי־ישר׃

Links
Proverbs 4:11Proverbs 4:11 Text AnalysisProverbs 4:11 InterlinearProverbs 4:11 MultilingualProverbs 4:11 TSKProverbs 4:11 Cross ReferencesProverbs 4:11 Bible HubProverbs 4:11 Biblia ParalelaProverbs 4:11 Chinese BibleProverbs 4:11 French BibleProverbs 4:11 German Bible

Bible Hub
Proverbs 4:10
Top of Page
Top of Page