Lamentations 2:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
517 [e]lə-’im-mō-ṯāmלְאִמֹּתָם֙to their mothersNoun
559 [e]yō-mə-rū,יֹֽאמְר֔וּThey sayVerb
346 [e]’ay-yêhאַיֵּ֖הWhereInt
1715 [e]dā-ḡānדָּגָ֣ן[is] grainNoun
3196 [e]wā-yā-yin;וָיָ֑יִןand wineNoun
5848 [e]bə-hiṯ-‘aṭ-ṭə-p̄āmבְּהִֽתְעַטְּפָ֤םAs they faintVerb
2491 [e]ke-ḥā-lālכֶּֽחָלָל֙as the woundedNoun
7339 [e]bir-ḥō-ḇō-wṯבִּרְחֹב֣וֹתIn the streetsNoun
5892 [e]‘îr,עִ֔ירof the cityNoun
8210 [e]bə-hiš-tap-pêḵבְּהִשְׁתַּפֵּ֣ךְwas poured outVerb
5315 [e]nap̄-šām,נַפְשָׁ֔םwhen their soulNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
2436 [e]ḥêqחֵ֖יקbosomNoun
517 [e]’im-mō-ṯām.אִמֹּתָֽם׃their motherNoun
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 2:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְאִמֹּתָם֙ יֹֽאמְר֔וּ אַיֵּ֖ה דָּגָ֣ן וָיָ֑יִן בְּהִֽתְעַטְּפָ֤ם כֶּֽחָלָל֙ בִּרְחֹבֹ֣ות עִ֔יר בְּהִשְׁתַּפֵּ֣ךְ נַפְשָׁ֔ם אֶל־חֵ֖יק אִמֹּתָֽם׃ ס

איכה 2:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל ברחבות עיר בהשתפך נפשם אל־חיק אמתם׃ ס

Links
Lamentations 2:12Lamentations 2:12 Text AnalysisLamentations 2:12 InterlinearLamentations 2:12 MultilingualLamentations 2:12 TSKLamentations 2:12 Cross ReferencesLamentations 2:12 Bible HubLamentations 2:12 Biblia ParalelaLamentations 2:12 Chinese BibleLamentations 2:12 French BibleLamentations 2:12 German Bible

Bible Hub
Lamentations 2:11
Top of Page
Top of Page