Joshua 2:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הAnd it shall beVerb
3605 [e]kōlכֹּ֣לabout that anyoneNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־[that] whoPrt
3318 [e]yê-ṣêיֵצֵא֩shall go outVerb
1817 [e]mid-dal-ṯêמִדַּלְתֵ֨יof the doorsNoun
1004 [e]ḇê-ṯêḵבֵיתֵ֧ךְ ׀of your houseNoun
2351 [e]ha-ḥū-ṣāhהַח֛וּצָהinto the streetNoun
1818 [e]dā-mōwדָּמ֥וֹhis bloodNoun
7218 [e]ḇə-rō-šōwבְרֹאשׁ֖וֹ[shall be] on his headNoun
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֣חְנוּand wePro
5355 [e]nə-qî-yim;נְקִיִּ֑ם[will be] guiltlessAdj
3605 [e]wə-ḵōlוְ֠כֹלbut anyoneNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhoPrt
1961 [e]yih-yehיִֽהְיֶ֤הshall beVerb
854 [e]’it-tāḵאִתָּךְ֙with youPrep
1004 [e]bab-ba-yiṯ,בַּבַּ֔יִתin the houseNoun
1818 [e]dā-mōwדָּמ֣וֹhis bloodNoun
7218 [e]ḇə-rō-šê-nū,בְרֹאשֵׁ֔נוּ[shall be] on our headNoun
518 [e]’im-אִם־ifConj
3027 [e]yāḏיָ֖ד[any] handNoun
1961 [e]tih-yeh-תִּֽהְיֶה־beVerb
  bōw.בּֽוֹ׃inPrep
Hebrew Texts
יהושע 2:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה כֹּ֣ל אֲשֶׁר־יֵצֵא֩ מִדַּלְתֵ֨י בֵיתֵ֧ךְ ׀ הַח֛וּצָה דָּמֹ֥ו בְרֹאשֹׁ֖ו וַאֲנַ֣חְנוּ נְקִיִּ֑ם וְ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר יִֽהְיֶ֤ה אִתָּךְ֙ בַּבַּ֔יִת דָּמֹ֣ו בְרֹאשֵׁ֔נוּ אִם־יָ֖ד תִּֽהְיֶה־בֹּֽו׃

יהושע 2:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כל אשר־יצא מדלתי ביתך ׀ החוצה דמו בראשו ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו אם־יד תהיה־בו׃

Links
Joshua 2:19Joshua 2:19 Text AnalysisJoshua 2:19 InterlinearJoshua 2:19 MultilingualJoshua 2:19 TSKJoshua 2:19 Cross ReferencesJoshua 2:19 Bible HubJoshua 2:19 Biblia ParalelaJoshua 2:19 Chinese BibleJoshua 2:19 French BibleJoshua 2:19 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:18
Top of Page
Top of Page