Job 24:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5869 [e]wə-‘ênוְעֵ֤יןand The eyeNoun
5003 [e]nō-’êp̄נֹאֵ֨ף ׀also of the adultererVerb
8104 [e]šā-mə-rāhשָׁ֤מְרָֽהwaitsVerb
5399 [e]ne-šep̄נֶ֣שֶׁףfor the twilightNoun
559 [e]lê-mōrלֵ֭אמֹרsayingVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
7789 [e]ṯə-šū-rê-nîתְשׁוּרֵ֣נִיshall seeVerb
5869 [e]‘ā-yin;עָ֑יִןeyeNoun
5643 [e]wə-sê-ṯerוְסֵ֖תֶרand disguisesNoun
6440 [e]pā-nîmפָּנִ֣ים[his] faceNoun
7760 [e]yā-śîm.יָשִֽׂים׃and disguisesVerb
Hebrew Texts
איוב 24:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעֵ֤ין נֹאֵ֨ף ׀ שָׁ֤מְרָֽה נֶ֣שֶׁף לֵ֭אמֹר לֹא־תְשׁוּרֵ֣נִי עָ֑יִן וְסֵ֖תֶר פָּנִ֣ים יָשִֽׂים׃

איוב 24:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועין נאף ׀ שמרה נשף לאמר לא־תשורני עין וסתר פנים ישים׃

Links
Job 24:15Job 24:15 Text AnalysisJob 24:15 InterlinearJob 24:15 MultilingualJob 24:15 TSKJob 24:15 Cross ReferencesJob 24:15 Bible HubJob 24:15 Biblia ParalelaJob 24:15 Chinese BibleJob 24:15 French BibleJob 24:15 German Bible

Bible Hub
Job 24:14
Top of Page
Top of Page