Jeremiah 34:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֤יand I will even giveVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָם֙themAcc
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דinto the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem,אֹֽיְבֵיהֶ֔םof their enemiesNoun
3027 [e]ū-ḇə-yaḏוּבְיַ֖דand into the handNoun
1245 [e]mə-ḇaq-šêמְבַקְשֵׁ֣יof those who seekVerb
5315 [e]nap̄-šām;נַפְשָׁ֑םtheir lifeNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הand shall beVerb
5038 [e]niḇ-lā-ṯāmנִבְלָתָם֙their dead bodiesNoun
3978 [e]lə-ma-’ă-ḵāl,לְמַֽאֲכָ֔לfor foodNoun
5775 [e]lə-‘ō-wp̄לְע֥וֹףfor the birdsNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֖יִםof the heavenNoun
929 [e]ū-lə-ḇe-hĕ-maṯוּלְבֶהֱמַ֥תand to the beastsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ירמיה 34:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֤י אֹותָם֙ בְּיַ֣ד אֹֽיְבֵיהֶ֔ם וּבְיַ֖ד מְבַקְשֵׁ֣י נַפְשָׁ֑ם וְהָיְתָ֤ה נִבְלָתָם֙ לְמַֽאֲכָ֔ל לְעֹ֥וף הַשָּׁמַ֖יִם וּלְבֶהֱמַ֥ת הָאָֽרֶץ׃

ירמיה 34:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשי נפשם והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ׃

Links
Jeremiah 34:20Jeremiah 34:20 Text AnalysisJeremiah 34:20 InterlinearJeremiah 34:20 MultilingualJeremiah 34:20 TSKJeremiah 34:20 Cross ReferencesJeremiah 34:20 Bible HubJeremiah 34:20 Biblia ParalelaJeremiah 34:20 Chinese BibleJeremiah 34:20 French BibleJeremiah 34:20 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 34:19
Top of Page
Top of Page