Jeremiah 32:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
162 [e]’ă-hāhאֲהָהּ֮AhInj
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יLordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוִה֒GODNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣ה ׀BeholdPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
6213 [e]‘ā-śî-ṯā,עָשִׂ֗יתָhave madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֙יִם֙the heavenNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe earthNoun
3581 [e]bə-ḵō-ḥă-ḵāבְּכֹֽחֲךָ֙powerNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl,הַגָּד֔וֹלby your greatAdj
2220 [e]ū-ḇiz-rō-‘ă-ḵāוּבִֽזְרֹעֲךָ֖and armNoun
5186 [e]han-nə-ṭū-yāh;הַנְּטוּיָ֑הstretched outVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6381 [e]yip-pā-lêיִפָּלֵ֥אdo too hardVerb
4480 [e]mim-mə-ḵāמִמְּךָ֖forPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]dā-ḇār.דָּבָֽר׃there is nothingNoun
Hebrew Texts
ירמיה 32:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲהָהּ֮ אֲדֹנָ֣י יְהוִה֒ הִנֵּ֣ה ׀ אַתָּ֣ה עָשִׂ֗יתָ אֶת־הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְאֶת־הָאָ֔רֶץ בְּכֹֽחֲךָ֙ הַגָּדֹ֔ול וּבִֽזְרֹעֲךָ֖ הַנְּטוּיָ֑ה לֹֽא־יִפָּלֵ֥א מִמְּךָ֖ כָּל־דָּבָֽר׃

ירמיה 32:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אהה אדני יהוה הנה ׀ אתה עשית את־השמים ואת־הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא־יפלא ממך כל־דבר׃

Links
Jeremiah 32:17Jeremiah 32:17 Text AnalysisJeremiah 32:17 InterlinearJeremiah 32:17 MultilingualJeremiah 32:17 TSKJeremiah 32:17 Cross ReferencesJeremiah 32:17 Bible HubJeremiah 32:17 Biblia ParalelaJeremiah 32:17 Chinese BibleJeremiah 32:17 French BibleJeremiah 32:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:16
Top of Page
Top of Page