Ezekiel 29:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5203 [e]ū-nə-ṭaš-tî-ḵāוּנְטַשְׁתִּ֣יךָand I will leaveVerb
4057 [e]ham-miḏ-bā-rāh,הַמִּדְבָּ֗רָה[thrown] you into the wildernessNoun
853 [e]’ō-wṯ-ḵāאוֹתְךָ֙ - Acc
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1710 [e]də-ḡaṯדְּגַ֣תthe fishNoun
2975 [e]yə-’ō-re-ḵā,יְאֹרֶ֔יךָof your riversNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֤יthe openNoun
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶה֙fieldsNoun
5307 [e]tip-pō-wl,תִּפּ֔וֹלyou shall fallVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
622 [e]ṯê-’ā-sêp̄תֵאָסֵ֖ףdo be brought togetherVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnorAdv
6908 [e]ṯiq-qā-ḇêṣ;תִקָּבֵ֑ץgatheredVerb
2416 [e]lə-ḥay-yaṯלְחַיַּ֥תto the beastsAdj
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֛רֶץof the fieldNoun
5775 [e]ū-lə-‘ō-wp̄וּלְע֥וֹףand to the birdsNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֖יִםof the heavenNoun
5414 [e]nə-ṯat-tî-ḵāנְתַתִּ֥יךָI have given youVerb
402 [e]lə-’āḵ-lāhלְאָכְלָֽה׃for foodNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 29:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּנְטַשְׁתִּ֣יךָ הַמִּדְבָּ֗רָה אֹותְךָ֙ וְאֵת֙ כָּל־דְּגַ֣ת יְאֹרֶ֔יךָ עַל־פְּנֵ֤י הַשָּׂדֶה֙ תִּפֹּ֔ול לֹ֥א תֵאָסֵ֖ף וְלֹ֣א תִקָּבֵ֑ץ לְחַיַּ֥ת הָאָ֛רֶץ וּלְעֹ֥וף הַשָּׁמַ֖יִם נְתַתִּ֥יךָ לְאָכְלָֽה׃

יחזקאל 29:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונטשתיך המדברה אותך ואת כל־דגת יאריך על־פני השדה תפול לא תאסף ולא תקבץ לחית הארץ ולעוף השמים נתתיך לאכלה׃

Links
Ezekiel 29:5Ezekiel 29:5 Text AnalysisEzekiel 29:5 InterlinearEzekiel 29:5 MultilingualEzekiel 29:5 TSKEzekiel 29:5 Cross ReferencesEzekiel 29:5 Bible HubEzekiel 29:5 Biblia ParalelaEzekiel 29:5 Chinese BibleEzekiel 29:5 French BibleEzekiel 29:5 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 29:4
Top of Page
Top of Page