2 Samuel 20:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֖אמֶרThen she spokeVerb
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
1696 [e]dab-bêrדַּבֵּ֨רThey were wontVerb
1696 [e]yə-ḏab-bə-rūיְדַבְּר֤וּto speakVerb
7223 [e]ḇā-ri-šō-nāhבָרִֽאשֹׁנָה֙in old timeAdj
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
7592 [e]šā-’ōlשָׁאֹ֧לThey shall surelyVerb
7592 [e]yə-šā-’ă-lūיְשָׁאֲל֛וּaskVerb
59 [e]bə-’ā-ḇêlבְּאָבֵ֖ל[counsel] at AbelNoun
3651 [e]wə-ḵênוְכֵ֥ןsoAdj
8552 [e]hê-ṯam-mū.הֵתַֽמּוּ׃they endedVerb
Hebrew Texts
שמואל ב 20:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֖אמֶר לֵאמֹ֑ר דַּבֵּ֨ר יְדַבְּר֤וּ בָרִֽאשֹׁנָה֙ לֵאמֹ֔ר שָׁאֹ֧ל יְשָׁאֲל֛וּ בְּאָבֵ֖ל וְכֵ֥ן הֵתַֽמּוּ׃

שמואל ב 20:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר לאמר דבר ידברו בראשנה לאמר שאל ישאלו באבל וכן התמו׃

Links
2 Samuel 20:182 Samuel 20:18 Text Analysis2 Samuel 20:18 Interlinear2 Samuel 20:18 Multilingual2 Samuel 20:18 TSK2 Samuel 20:18 Cross References2 Samuel 20:18 Bible Hub2 Samuel 20:18 Biblia Paralela2 Samuel 20:18 Chinese Bible2 Samuel 20:18 French Bible2 Samuel 20:18 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 20:17
Top of Page
Top of Page