2 Kings 22:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂAnd he didVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁ֖ר[that that was] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֗לֶךְand walkedVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
1870 [e]de-reḵדֶּ֙רֶךְ֙the wayNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֣דof DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw,אָבִ֔יוhis fatherNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־norAdv
5493 [e]sārסָ֖רdid he turnVerb
3225 [e]yā-mînיָמִ֥יןto the right handNoun
8040 [e]ū-śə-mō-wl.וּשְׂמֹֽאול׃or to the leftNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 22:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֥עַשׂ הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וַיֵּ֗לֶךְ בְּכָל־דֶּ֙רֶךְ֙ דָּוִ֣ד אָבִ֔יו וְלֹא־סָ֖ר יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאול׃ פ

מלכים ב 22:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הישר בעיני יהוה וילך בכל־דרך דוד אביו ולא־סר ימין ושמאול׃ פ

Links
2 Kings 22:22 Kings 22:2 Text Analysis2 Kings 22:2 Interlinear2 Kings 22:2 Multilingual2 Kings 22:2 TSK2 Kings 22:2 Cross References2 Kings 22:2 Bible Hub2 Kings 22:2 Biblia Paralela2 Kings 22:2 Chinese Bible2 Kings 22:2 French Bible2 Kings 22:2 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:1
Top of Page
Top of Page