1 Samuel 20:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֙and beholdPrt
7971 [e]’eš-laḥאֶשְׁלַ֣חI will sendVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5288 [e]han-na-‘ar,הַנַּ֔עַרa boyNoun
1980 [e]lêḵלֵ֖ךְGoVerb
4672 [e]mə-ṣāמְצָ֣אfind outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2678 [e]ha-ḥiṣ-ṣîm;הַחִצִּ֑יםarrowNoun
518 [e]’im-אִם־IfConj
559 [e]’ā-mōrאָמֹר֩If I expresslyVerb
559 [e]’ō-marאֹמַ֨רsayVerb
5288 [e]lan-na-‘arלַנַּ֜עַרto the boyNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֥הBeholdPrt
2678 [e]ha-ḥiṣ-ṣîmהַחִצִּ֣ים ׀arrowNoun
4480 [e]mim-mə-ḵāמִמְּךָ֣on this sidePrep
2008 [e]wā-hên-nāh,וָהֵ֗נָּה.. .. ..Adv
3947 [e]qā-ḥen-nūקָחֶ֧נּוּ ׀take themVerb
935 [e]wā-ḇō-’āhוָבֹ֛אָהthen comeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֥וֹם[there is] peaceNoun
  lə-ḵāלְךָ֛toPrep
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand noPrt
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֖רhurtNoun
2416 [e]ḥay-חַי־livesAdj
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃[as] the LORDNoun
Hebrew Texts
שמואל א 20:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּה֙ אֶשְׁלַ֣ח אֶת־הַנַּ֔עַר לֵ֖ךְ מְצָ֣א אֶת־הַחִצִּ֑ים אִם־אָמֹר֩ אֹמַ֨ר לַנַּ֜עַר הִנֵּ֥ה הַחִצִּ֣ים ׀ מִמְּךָ֣ וָהֵ֗נָּה קָחֶ֧נּוּ ׀ וָבֹ֛אָה כִּֽי־שָׁלֹ֥ום לְךָ֛ וְאֵ֥ין דָּבָ֖ר חַי־יְהוָֽה׃

שמואל א 20:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה אשלח את־הנער לך מצא את־החצים אם־אמר אמר לנער הנה החצים ׀ ממך והנה קחנו ׀ ובאה כי־שלום לך ואין דבר חי־יהוה׃

Links
1 Samuel 20:211 Samuel 20:21 Text Analysis1 Samuel 20:21 Interlinear1 Samuel 20:21 Multilingual1 Samuel 20:21 TSK1 Samuel 20:21 Cross References1 Samuel 20:21 Bible Hub1 Samuel 20:21 Biblia Paralela1 Samuel 20:21 Chinese Bible1 Samuel 20:21 French Bible1 Samuel 20:21 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 20:20
Top of Page
Top of Page