2 Chronicles 25:1
1121 [e]   1
ben-   1
בֶּן־   1
old [was]   1
Noun   1
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֨ים
twenty
Noun
2568 [e]
wə·ḥā·mêš
וְחָמֵ֤שׁ
and five
Noun
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָה֙
years
Noun
  
 

 
 
 4427 [e]
mā·laḵ
מָלַ֣ךְ
[when] he began to reign
Verb
558 [e]
’ă·maṣ·yā·hū,
אֲמַצְיָ֔הוּ
Amaziah
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֣ים
and twenty
Noun
8672 [e]
wā·ṯê·ša‘
וָתֵ֙שַׁע֙
and nine
Noun
8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
4427 [e]
mā·laḵ
מָלַ֖ךְ
he reigned
Verb
  
 
.
 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim;
בִּירוּשָׁלִָ֑ם
in Jerusalem
Noun
8034 [e]
wə·šêm
וְשֵׁ֣ם
And name
Noun
517 [e]
’im·mōw,
אִמּ֔וֹ
of his mother
Noun
3086 [e]
yə·hō·w·‘ad·dān
יְהוֹעַדָּ֖ן
[was] Jehoaddan
Noun
  
 
.
 
 
 3389 [e]
mî·rū·šā·lā·yim.
מִירוּשָׁלָֽיִם׃
of Jerusalem
Noun
Links
2 Chronicles 25:12 Chronicles 25:1 Text Analysis2 Chronicles 25:1 Interlinear2 Chronicles 25:1 Multilingual2 Chronicles 25:1 TSK2 Chronicles 25:1 Cross References2 Chronicles 25:1 Bible Hub2 Chronicles 25:1 Biblia Paralela2 Chronicles 25:1 Chinese Bible2 Chronicles 25:1 French Bible2 Chronicles 25:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:27
Top of Page
Top of Page