Proverbs 1:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]kên,כֵּ֗ןSo [are]Adj
734 [e]’ā-rə-ḥō-wṯאָ֭רְחוֹתthe waysNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
1214 [e]bō-ṣê-a‘בֹּ֣צֵֽעַthat is greedyVerb
1215 [e]bā-ṣa‘;בָּ֑צַעby violenceNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֖פֶשׁthe lifeNoun
1167 [e]bə-‘ā-lāwבְּעָלָ֣יוof its possessorsNoun
3947 [e]yiq-qāḥ.יִקָּֽח׃[which] takes awayVerb
  פ -  
Hebrew Texts
משלי 1:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֵּ֗ן אָ֭רְחֹות כָּל־בֹּ֣צֵֽעַ בָּ֑צַע אֶת־נֶ֖פֶשׁ בְּעָלָ֣יו יִקָּֽח׃ פ

משלי 1:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כן ארחות כל־בצע בצע את־נפש בעליו יקח׃ פ

Links
Proverbs 1:19Proverbs 1:19 Text AnalysisProverbs 1:19 InterlinearProverbs 1:19 MultilingualProverbs 1:19 TSKProverbs 1:19 Cross ReferencesProverbs 1:19 Bible HubProverbs 1:19 Biblia ParalelaProverbs 1:19 Chinese BibleProverbs 1:19 French BibleProverbs 1:19 German Bible

Bible Hub
Proverbs 1:18
Top of Page
Top of Page