Leviticus 7:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־Moreover any mannerNoun
1818 [e]dāmדָּם֙of bloodNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
398 [e]ṯō-ḵə-lū,תֹאכְל֔וּyou shall eatVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לin anyNoun
4186 [e]mō-wō-šə-ḇō-ṯê-ḵem;מוֹשְׁבֹתֵיכֶ֑םof your dwellingsNoun
5775 [e]lā-‘ō-wp̄לָע֖וֹףof birdNoun
929 [e]wə-lab-bə-hê-māh.וְלַבְּהֵמָֽה׃or of beastNoun
Hebrew Texts
ויקרא 7:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־דָּם֙ לֹ֣א תֹאכְל֔וּ בְּכֹ֖ל מֹושְׁבֹתֵיכֶ֑ם לָעֹ֖וף וְלַבְּהֵמָֽה׃

ויקרא 7:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה׃

Links
Leviticus 7:26Leviticus 7:26 Text AnalysisLeviticus 7:26 InterlinearLeviticus 7:26 MultilingualLeviticus 7:26 TSKLeviticus 7:26 Cross ReferencesLeviticus 7:26 Bible HubLeviticus 7:26 Biblia ParalelaLeviticus 7:26 Chinese BibleLeviticus 7:26 French BibleLeviticus 7:26 German Bible

Bible Hub
Leviticus 7:25
Top of Page
Top of Page