Job 17:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
199 [e]wə-’ū-lām,וְֽאוּלָ֗םButAdv
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֣םas for you allNoun
7725 [e]tā-šu-ḇūתָּ֭שֻׁבוּdo you returnVerb
935 [e]ū-ḇō-’ūוּבֹ֣אוּand comeVerb
4994 [e]nā;נָ֑אnowInj
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־for I cannotAdv
4672 [e]’em-ṣāאֶמְצָ֖אfindVerb
  ḇā-ḵemבָכֶ֣םinPrep
2450 [e]ḥā-ḵām.חָכָֽם׃[one] wiseAdj
Hebrew Texts
איוב 17:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽאוּלָ֗ם כֻּלָּ֣ם תָּ֭שֻׁבוּ וּבֹ֣אוּ נָ֑א וְלֹֽא־אֶמְצָ֖א בָכֶ֣ם חָכָֽם׃

איוב 17:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא־אמצא בכם חכם׃

Links
Job 17:10Job 17:10 Text AnalysisJob 17:10 InterlinearJob 17:10 MultilingualJob 17:10 TSKJob 17:10 Cross ReferencesJob 17:10 Bible HubJob 17:10 Biblia ParalelaJob 17:10 Chinese BibleJob 17:10 French BibleJob 17:10 German Bible

Bible Hub
Job 17:9
Top of Page
Top of Page