Genesis 34:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
854 [e]wə-’it-tā-nūוְאִתָּ֖נוּAnd with usPrep
3427 [e]tê-šê-ḇū;תֵּשֵׁ֑בוּyou shall dwellVerb
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָ֙רֶץ֙and the landNoun
1961 [e]tih-yehתִּהְיֶ֣הshall beVerb
6440 [e]lip̄-nê-ḵem,לִפְנֵיכֶ֔םbefore youNoun
3427 [e]šə-ḇūשְׁבוּ֙dwellVerb
5503 [e]ū-sə-ḥā-rū-hā,וּסְחָר֔וּהָand tradeVerb
270 [e]wə-hê-’ā-ḥă-zūוְהֵֽאָחֲז֖וּand get you possessionsVerb
  bāh.בָּֽהּ׃in itPrep
Hebrew Texts
בראשית 34:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִתָּ֖נוּ תֵּשֵׁ֑בוּ וְהָאָ֙רֶץ֙ תִּהְיֶ֣ה לִפְנֵיכֶ֔ם שְׁבוּ֙ וּסְחָר֔וּהָ וְהֵֽאָחֲז֖וּ בָּֽהּ׃

בראשית 34:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה׃

Links
Genesis 34:10Genesis 34:10 Text AnalysisGenesis 34:10 InterlinearGenesis 34:10 MultilingualGenesis 34:10 TSKGenesis 34:10 Cross ReferencesGenesis 34:10 Bible HubGenesis 34:10 Biblia ParalelaGenesis 34:10 Chinese BibleGenesis 34:10 French BibleGenesis 34:10 German Bible

Bible Hub
Genesis 34:9
Top of Page
Top of Page