Ezekiel 22:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1818 [e]bə-ḏā-mêḵבְּדָמֵ֨ךְby the bloodNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
8210 [e]šā-p̄aḵtשָׁפַ֜כְתְּyou have shedVerb
816 [e]’ā-šamt,אָשַׁ֗מְתְּyou are become guiltyVerb
1544 [e]ū-ḇə-ḡil-lū-la-yiḵוּבְגִלּוּלַ֤יִךְand yourself in your idolsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śîṯעָשִׂית֙you have madeVerb
2930 [e]ṭā-mêṯ,טָמֵ֔אתhave defiledVerb
7126 [e]wat-taq-rî-ḇîוַתַּקְרִ֣יבִיand to draw nearVerb
3117 [e]yā-ma-yiḵ,יָמַ֔יִךְyou have caused your daysNoun
935 [e]wat-tā-ḇō-wוַתָּב֖וֹאand have comeVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
8141 [e]šə-nō-w-ṯā-yiḵ;שְׁנוֹתָ֑יִךְ[even] your yearsNoun
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kên,כֵּ֗ןthusAdj
5414 [e]nə-ṯat-tîḵנְתַתִּ֤יךְhave I made youVerb
2781 [e]ḥer-pāhחֶרְפָּה֙a reproachNoun
1471 [e]lag-gō-w-yim,לַגּוֹיִ֔םto the nationsNoun
7048 [e]wə-qal-lā-sāhוְקַלָּסָ֖הand a mockingNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־to allNoun
776 [e]hā-’ă-rā-ṣō-wṯ.הָאֲרָצֽוֹת׃countriesNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 22:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּדָמֵ֨ךְ אֲשֶׁר־שָׁפַ֜כְתְּ אָשַׁ֗מְתְּ וּבְגִלּוּלַ֤יִךְ אֲשֶׁר־עָשִׂית֙ טָמֵ֔את וַתַּקְרִ֣יבִי יָמַ֔יִךְ וַתָּבֹ֖וא עַד־שְׁנֹותָ֑יִךְ עַל־כֵּ֗ן נְתַתִּ֤יךְ חֶרְפָּה֙ לַגֹּויִ֔ם וְקַלָּסָ֖ה לְכָל־הָאֲרָצֹֽות׃

יחזקאל 22:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בדמך אשר־שפכת אשמת ובגלוליך אשר־עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד־שנותיך על־כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל־הארצות׃

Links
Ezekiel 22:4Ezekiel 22:4 Text AnalysisEzekiel 22:4 InterlinearEzekiel 22:4 MultilingualEzekiel 22:4 TSKEzekiel 22:4 Cross ReferencesEzekiel 22:4 Bible HubEzekiel 22:4 Biblia ParalelaEzekiel 22:4 Chinese BibleEzekiel 22:4 French BibleEzekiel 22:4 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 22:3
Top of Page
Top of Page