Deuteronomy 31:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֗הMosesNoun
2005 [e]hênהֵ֣ןBeholdAdv
7126 [e]qā-rə-ḇūקָרְב֣וּapproachVerb
3117 [e]yā-me-ḵāיָמֶיךָ֮your daysNoun
4191 [e]lā-mūṯלָמוּת֒for you to dieVerb
7121 [e]qə-rāקְרָ֣אcallVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֗עַJoshuaNoun
3320 [e]wə-hiṯ-yaṣ-ṣə-ḇūוְהִֽתְיַצְּב֛וּand presentVerb
168 [e]bə-’ō-helבְּאֹ֥הֶלin the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏמוֹעֵ֖דof meetingNoun
6680 [e]wa-’ă-ṣaw-wen-nū;וַאֲצַוֶּ֑נּוּthat I may give him a chargeVerb
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֤לֶךְAnd wentVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁה֙MosesNoun
3091 [e]wî-hō-wō-šu-a‘,וִֽיהוֹשֻׁ֔עַJoshuaNoun
3320 [e]way-yiṯ-yaṣ-ṣə-ḇūוַיִּֽתְיַצְּב֖וּand presentedVerb
168 [e]bə-’ō-helבְּאֹ֥הֶלin the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ.מוֹעֵֽד׃of meetingNoun
Hebrew Texts
דברים 31:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה הֵ֣ן קָרְב֣וּ יָמֶיךָ֮ לָמוּת֒ קְרָ֣א אֶת־יְהֹושֻׁ֗עַ וְהִֽתְיַצְּב֛וּ בְּאֹ֥הֶל מֹועֵ֖ד וַאֲצַוֶּ֑נּוּ וַיֵּ֤לֶךְ מֹשֶׁה֙ וִֽיהֹושֻׁ֔עַ וַיִּֽתְיַצְּב֖וּ בְּאֹ֥הֶל מֹועֵֽד׃

דברים 31:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־משה הן קרבו ימיך למות קרא את־יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד׃

Links
Deuteronomy 31:14Deuteronomy 31:14 Text AnalysisDeuteronomy 31:14 InterlinearDeuteronomy 31:14 MultilingualDeuteronomy 31:14 TSKDeuteronomy 31:14 Cross ReferencesDeuteronomy 31:14 Bible HubDeuteronomy 31:14 Biblia ParalelaDeuteronomy 31:14 Chinese BibleDeuteronomy 31:14 French BibleDeuteronomy 31:14 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 31:13
Top of Page
Top of Page