Deuteronomy 28:55
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]mit-têṯמִתֵּ֣ת ׀So that he will giveVerb
259 [e]lə-’a-ḥaḏלְאַחַ֣דto anyAdj
1992 [e]mê-hem,מֵהֶ֗םlikePro
1320 [e]mib-bə-śarמִבְּשַׂ֤רof the fleshNoun
1121 [e]bā-nāwבָּנָיו֙of his childrenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhomPrt
398 [e]yō-ḵêl,יֹאכֵ֔לhe shall eatVerb
1097 [e]mib-bə-lîמִבְּלִ֥יbecauseSubst
7604 [e]hiš-’îr-הִשְׁאִֽיר־leftVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
3605 [e]kōl;כֹּ֑לall himNoun
4692 [e]bə-mā-ṣō-wrבְּמָצוֹר֙in the siegeNoun
4689 [e]ū-ḇə-mā-ṣō-wq,וּבְמָצ֔וֹקand in the narrow placeNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwith whichPrt
6693 [e]yā-ṣîqיָצִ֥יקshall distressVerb
  lə-ḵāלְךָ֛to youPrep
341 [e]’ō-yiḇ-ḵāאֹיִבְךָ֖enemies youNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
8179 [e]šə-‘ā-re-ḵā.שְׁעָרֶֽיךָ׃your gatesNoun
Hebrew Texts
דברים 28:55 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִתֵּ֣ת ׀ לְאַחַ֣ד מֵהֶ֗ם מִבְּשַׂ֤ר בָּנָיו֙ אֲשֶׁ֣ר יֹאכֵ֔ל מִבְּלִ֥י הִשְׁאִֽיר־לֹ֖ו כֹּ֑ל בְּמָצֹור֙ וּבְמָצֹ֔וק אֲשֶׁ֨ר יָצִ֥יק לְךָ֛ אֹיִבְךָ֖ בְּכָל־שְׁעָרֶֽיךָ׃

דברים 28:55 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מתת ׀ לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר־לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל־שעריך׃

Links
Deuteronomy 28:55Deuteronomy 28:55 Text AnalysisDeuteronomy 28:55 InterlinearDeuteronomy 28:55 MultilingualDeuteronomy 28:55 TSKDeuteronomy 28:55 Cross ReferencesDeuteronomy 28:55 Bible HubDeuteronomy 28:55 Biblia ParalelaDeuteronomy 28:55 Chinese BibleDeuteronomy 28:55 French BibleDeuteronomy 28:55 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 28:54
Top of Page
Top of Page