Amos 9:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-šaḇ-tîוְשַׁבְתִּי֮And I will bring againVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7622 [e]šə-ḇūṯשְׁב֣וּתthe captivityNoun
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֣יof my peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
1129 [e]ū-ḇā-nūוּבָנ֞וּand they shall buildVerb
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֤יםcitiesNoun
8074 [e]nə-šam-mō-wṯנְשַׁמּוֹת֙the wasteVerb
3427 [e]wə-yā-šā-ḇū,וְיָשָׁ֔בוּand inhabitVerb
5193 [e]wə-nā-ṭə-‘ūוְנָטְע֣וּ[them] and they shall plantVerb
3754 [e]ḵə-rā-mîm,כְרָמִ֔יםvineyardsNoun
8354 [e]wə-šā-ṯūוְשָׁת֖וּand drinkVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3196 [e]yê-nām;יֵינָ֑םthe wineNoun
6213 [e]wə-‘ā-śūוְעָשׂ֣וּthey shall also makeVerb
1593 [e]ḡan-nō-wṯ,גַנּ֔וֹתgardensNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lūוְאָכְל֖וּand eatVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6529 [e]pə-rî-hem.פְּרִיהֶֽם׃the fruitNoun
Hebrew Texts
עמוס 9:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׁבְתִּי֮ אֶת־שְׁב֣וּת עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וּבָנ֞וּ עָרִ֤ים נְשַׁמֹּות֙ וְיָשָׁ֔בוּ וְנָטְע֣וּ כְרָמִ֔ים וְשָׁת֖וּ אֶת־יֵינָ֑ם וְעָשׂ֣וּ גַנֹּ֔ות וְאָכְל֖וּ אֶת־פְּרִיהֶֽם׃

עמוס 9:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבתי את־שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את־יינם ועשו גנות ואכלו את־פריהם׃

Links
Amos 9:14Amos 9:14 Text AnalysisAmos 9:14 InterlinearAmos 9:14 MultilingualAmos 9:14 TSKAmos 9:14 Cross ReferencesAmos 9:14 Bible HubAmos 9:14 Biblia ParalelaAmos 9:14 Chinese BibleAmos 9:14 French BibleAmos 9:14 German Bible

Bible Hub
Amos 9:13
Top of Page
Top of Page