2 Kings 7:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd it came to passVerb
1696 [e]kə-ḏab-bêrכְּדַבֵּר֙had spokenVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁas the manNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
5429 [e]sā-ṯa-yimסָאתַ֨יִםTwo measuresNoun
8184 [e]śə-‘ō-rîmשְׂעֹרִ֜יםof barleyNoun
8255 [e]bə-še-qel,בְּשֶׁ֗קֶלfor a shekelNoun
5429 [e]ū-sə-’āh-וּֽסְאָה־and a measureNoun
5560 [e]sō-leṯסֹ֙לֶת֙of fine flourNoun
8255 [e]bə-še-qel,בְּשֶׁ֔קֶלfor a shekelNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶה֙shall beVerb
6256 [e]kā-‘êṯכָּעֵ֣תabout this timeNoun
4279 [e]mā-ḥār,מָחָ֔רtomorrowNoun
8179 [e]bə-ša-‘arבְּשַׁ֖עַרat the gateNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn.שֹׁמְרֽוֹן׃of SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 7:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י כְּדַבֵּר֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים אֶל־הַמֶּ֖לֶךְ לֵאמֹ֑ר סָאתַ֨יִם שְׂעֹרִ֜ים בְּשֶׁ֗קֶל וּֽסְאָה־סֹ֙לֶת֙ בְּשֶׁ֔קֶל יִהְיֶה֙ כָּעֵ֣ת מָחָ֔ר בְּשַׁ֖עַר שֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 7:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כדבר איש האלהים אל־המלך לאמר סאתים שערים בשקל וסאה־סלת בשקל יהיה כעת מחר בשער שמרון׃

Links
2 Kings 7:182 Kings 7:18 Text Analysis2 Kings 7:18 Interlinear2 Kings 7:18 Multilingual2 Kings 7:18 TSK2 Kings 7:18 Cross References2 Kings 7:18 Bible Hub2 Kings 7:18 Biblia Paralela2 Kings 7:18 Chinese Bible2 Kings 7:18 French Bible2 Kings 7:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:17
Top of Page
Top of Page