1 Samuel 18:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֜וּלSaulNoun
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]ṯō-mə-rūתֹאמְר֣וּshall you sayVerb
1732 [e]lə-ḏā-wiḏ,לְדָוִ֗דto DavidNoun
369 [e]’ên-אֵֽין־notPrt
2656 [e]ḥê-p̄eṣחֵ֤פֶץdesiresNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֙לֶךְ֙The kingNoun
4119 [e]bə-mō-har,בְּמֹ֔הַרany dowryNoun
3588 [e]kî,כִּ֗יforConj
3967 [e]bə-mê-’āhבְּמֵאָה֙a hundredNoun
6190 [e]‘ā-rə-lō-wṯעָרְל֣וֹתforeskinsNoun
6430 [e]pə-liš-tîm,פְּלִשְׁתִּ֔יםof the PhilistinesAdj
5358 [e]lə-hin-nā-qêmלְהִנָּקֵ֖םto takeVerb
341 [e]bə-’ō-yə-ḇêבְּאֹיְבֵ֣יenemiesNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְof the kingNoun
7586 [e]wə-šā-’ūlוְשָׁא֣וּלBut SaulNoun
2803 [e]ḥā-šaḇ,חָשַׁ֔בthoughtVerb
5307 [e]lə-hap-pîlלְהַפִּ֥ילfallVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֖דto make DavidNoun
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־by the handNoun
6430 [e]pə-liš-tîm.פְּלִשְׁתִּֽים׃of the PhilistinesAdj
Hebrew Texts
שמואל א 18:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר שָׁא֜וּל כֹּֽה־תֹאמְר֣וּ לְדָוִ֗ד אֵֽין־חֵ֤פֶץ לַמֶּ֙לֶךְ֙ בְּמֹ֔הַר כִּ֗י בְּמֵאָה֙ עָרְלֹ֣ות פְּלִשְׁתִּ֔ים לְהִנָּקֵ֖ם בְּאֹיְבֵ֣י הַמֶּ֑לֶךְ וְשָׁא֣וּל חָשַׁ֔ב לְהַפִּ֥יל אֶת־דָּוִ֖ד בְּיַד־פְּלִשְׁתִּֽים׃

שמואל א 18:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר שאול כה־תאמרו לדוד אין־חפץ למלך במהר כי במאה ערלות פלשתים להנקם באיבי המלך ושאול חשב להפיל את־דוד ביד־פלשתים׃

Links
1 Samuel 18:251 Samuel 18:25 Text Analysis1 Samuel 18:25 Interlinear1 Samuel 18:25 Multilingual1 Samuel 18:25 TSK1 Samuel 18:25 Cross References1 Samuel 18:25 Bible Hub1 Samuel 18:25 Biblia Paralela1 Samuel 18:25 Chinese Bible1 Samuel 18:25 French Bible1 Samuel 18:25 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 18:24
Top of Page
Top of Page