tə·šab·bêr
Englishman's Concordance
tə·šab·bêr — 2 Occurrences

Exodus 23:24
HEB: תְּהָ֣רְסֵ֔ם וְשַׁבֵּ֥ר תְּשַׁבֵּ֖ר מַצֵּבֹתֵיהֶֽם׃
NAS: their [sacred] pillars in pieces.
KJV: them, and quite break down their images.
INT: overthrow and break pieces their pillars

Psalm 48:7
HEB: בְּר֥וּחַ קָדִ֑ים תְּ֝שַׁבֵּ֗ר אֳנִיּ֥וֹת תַּרְשִֽׁישׁ׃
NAS: wind You break the ships
KJV: Thou breakest the ships of Tarshish
INT: wind the east break the ships of Tarshish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7665
148 Occurrences


’ă·šab·bêr — 1 Occ.
’aš·bîr — 1 Occ.
bar — 1 Occ.
bə·šiḇ·rî — 3 Occ.
’eš·bōr — 6 Occ.
han·niš·bā·reṯ — 1 Occ.
hā·šə·bā·rə·tî — 1 Occ.
lə·hiš·šā·ḇêr — 1 Occ.
lə·niš·bə·rê- — 2 Occ.
liš·bōr — 3 Occ.
liš·ḇū·rê — 1 Occ.
niš·bar — 6 Occ.
niš·bā·rāh — 3 Occ.
niš·bā·rîm — 1 Occ.
niš·bar·tî — 1 Occ.
niš·bə·rāh — 4 Occ.
niš·be·reṯ — 1 Occ.
niš·bə·rū — 4 Occ.
šā·ḇar — 3 Occ.
šā·ḇā·rə·tā — 1 Occ.
šā·ḇā·rə·tî — 1 Occ.
šā·ḇar·tî — 3 Occ.
šā·ḇə·rāh — 1 Occ.
šā·ḇə·rêm — 1 Occ.
šā·ḇə·rū — 1 Occ.
šā·ḇūr — 1 Occ.
šə·ḇā·rêḵ — 1 Occ.
še·ḇer — 1 Occ.
šə·ḇō·wr — 1 Occ.
šib·bar — 4 Occ.
šib·bar·tā — 4 Occ.
šib·bêr — 1 Occ.
šib·bə·rū — 4 Occ.
šō·ḇêr — 3 Occ.
tə·šab·bêr — 2 Occ.
tə·šab·bê·rū — 1 Occ.
tə·šab·bê·rūn — 1 Occ.
ṯiš·bə·rū- — 1 Occ.
tiš·bār- — 1 Occ.
ṯiš·bō·rū — 1 Occ.
tiš·šā·ḇar — 1 Occ.
tiš·šā·ḇar·nāh — 3 Occ.
ṯiš·šā·ḇêr — 4 Occ.
ū·mə·šab·bêr — 1 Occ.
ū·šə·ḇā·rāh — 1 Occ.
wā·’ă·šab·bə·rāh — 1 Occ.
wā·’ă·šab·bə·rêm — 1 Occ.
wā·’eš·bōr — 2 Occ.
way·yiš·bə·rê·hū — 2 Occ.
way·yiš·bə·rū — 1 Occ.
way·yiš·šā·ḇêr — 1 Occ.
way·yiš·šā·ḇə·rū — 1 Occ.
wat·tiš·šā·ḇar·nāh — 1 Occ.
wat·tiš·šā·ḇêr — 3 Occ.
way·šab·bêr — 5 Occ.
way·šab·bə·rū — 1 Occ.
wə·han·niš·be·reṯ — 2 Occ.
wə·lan·niš·be·reṯ — 2 Occ.
wə·niš·bar — 1 Occ.
wə·niš·bā·rū — 2 Occ.
wə·niš·bə·rū — 3 Occ.
wə·šab·bêr — 1 Occ.
wə·šā·ḇar·tā — 1 Occ.
wə·šā·ḇar·tî — 7 Occ.
wə·šib·bar — 4 Occ.
wə·šib·bar·tem — 1 Occ.
wə·ṯiš·šā·ḇer — 1 Occ.
wə·yiš·šā·ḇê·rū — 1 Occ.
ḇōr — 1 Occ.
yə·šab·bêr — 2 Occ.
yiš·bə·rū- — 2 Occ.
yiš·bə·rū·hū — 1 Occ.
yiš·bō·wr — 2 Occ.
yiš·šā·ḇêr — 6 Occ.
Additional Entries
šā·ḇə·rū — 1 Occ.
šā·ḇūr — 1 Occ.
šə·ḇā·rêḵ — 1 Occ.
še·ḇer — 1 Occ.
šə·ḇō·wr — 1 Occ.
šib·bar — 4 Occ.
šib·bar·tā — 4 Occ.
šib·bêr — 1 Occ.
šib·bə·rū — 4 Occ.
šō·ḇêr — 3 Occ.
tə·šab·bê·rū — 1 Occ.
tə·šab·bê·rūn — 1 Occ.
ṯiš·bə·rū- — 1 Occ.
tiš·bār- — 1 Occ.
ṯiš·bō·rū — 1 Occ.
tiš·šā·ḇar — 1 Occ.
tiš·šā·ḇar·nāh — 3 Occ.
ṯiš·šā·ḇêr — 4 Occ.
ū·mə·šab·bêr — 1 Occ.
ū·šə·ḇā·rāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page