Obadiah 1:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2022 [e]ū-ḇə-harוּבְהַ֥רBut on mountNoun
6726 [e]ṣî-yō-wnצִיּ֛וֹןZionNoun
1961 [e]tih-yehתִּהְיֶ֥הshall beVerb
6413 [e]p̄ə-lê-ṭāhפְלֵיטָ֖הdeliveranceNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָ֣יָהand there shall beVerb
6944 [e]qō-ḏeš;קֹ֑דֶשׁholinessNoun
3423 [e]wə-yā-rə-šūוְיָֽרְשׁוּ֙and shall possessVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַֽעֲקֹ֔בof JacobNoun
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
4180 [e]mō-w-rā-šê-hemמוֹרָֽשֵׁיהֶם׃their possessionsNoun
Hebrew Texts
עבדיה 1:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְהַ֥ר צִיֹּ֛ון תִּהְיֶ֥ה פְלֵיטָ֖ה וְהָ֣יָה קֹ֑דֶשׁ וְיָֽרְשׁוּ֙ בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת מֹורָֽשֵׁיהֶם ׃

עבדיה 1:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם ׃

Links
Obadiah 1:17Obadiah 1:17 Text AnalysisObadiah 1:17 InterlinearObadiah 1:17 MultilingualObadiah 1:17 TSKObadiah 1:17 Cross ReferencesObadiah 1:17 Bible HubObadiah 1:17 Biblia ParalelaObadiah 1:17 Chinese BibleObadiah 1:17 French BibleObadiah 1:17 German Bible

Bible Hub
Obadiah 1:16
Top of Page
Top of Page