Numbers 3:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4931 [e]ū-miš-me-reṯוּמִשְׁמֶ֤רֶתand the chargeNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the sonsNoun
1648 [e]ḡê-rə-šō-wnגֵרְשׁוֹן֙of GershonNoun
168 [e]bə-’ō-helבְּאֹ֣הֶלin the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ,מוֹעֵ֔דof meetingNoun
4908 [e]ham-miš-kānהַמִּשְׁכָּ֖ןthe tentNoun
168 [e]wə-hā-’ō-hel;וְהָאֹ֑הֶלand the tentNoun
4372 [e]miḵ-sê-hūמִכְסֵ֕הוּthe coveringNoun
4539 [e]ū-mā-saḵוּמָסַ֕ךְand the curtainNoun
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֖תַחfor the doorNoun
168 [e]’ō-helאֹ֥הֶלof the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ.מוֹעֵֽד׃of meetingNoun
Hebrew Texts
במדבר 3:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִשְׁמֶ֤רֶת בְּנֵֽי־גֵרְשֹׁון֙ בְּאֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד הַמִּשְׁכָּ֖ן וְהָאֹ֑הֶל מִכְסֵ֕הוּ וּמָסַ֕ךְ פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מֹועֵֽד׃

במדבר 3:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומשמרת בני־גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃

Links
Numbers 3:25Numbers 3:25 Text AnalysisNumbers 3:25 InterlinearNumbers 3:25 MultilingualNumbers 3:25 TSKNumbers 3:25 Cross ReferencesNumbers 3:25 Bible HubNumbers 3:25 Biblia ParalelaNumbers 3:25 Chinese BibleNumbers 3:25 French BibleNumbers 3:25 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:24
Top of Page
Top of Page