Numbers 16:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6950 [e]way-yiq-qā-hă-lūוַיִּֽקָּהֲל֞וּAnd they gathered themselves togetherVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֣הMosesNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַֽל־and againstPrep
175 [e]’a-hă-rōn,אַהֲרֹ֗ןAaronNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵהֶם֮untoPrep
7227 [e]raḇ-רַב־too muchAdj
  lā-ḵemלָכֶם֒toPrep
3588 [e]כִּ֤יforConj
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָֽעֵדָה֙the congregationNoun
3605 [e]kul-lāmכֻּלָּ֣םevery one [are]Noun
6918 [e]qə-ḏō-šîm,קְדֹשִׁ֔יםholyAdj
8432 [e]ū-ḇə-ṯō-w-ḵāmוּבְתוֹכָ֖ם[is] amongNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הand the LORDNoun
4069 [e]ū-mad-dū-a‘וּמַדּ֥וּעַWhyAdv
5375 [e]tiṯ-naś-śə-’ūתִּֽתְנַשְּׂא֖וּthen lift you up yourselvesVerb
5921 [e]‘al-עַל־abovePrep
6951 [e]qə-halקְהַ֥לthe congregationNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽקָּהֲל֞וּ עַל־מֹשֶׁ֣ה וְעַֽל־אַהֲרֹ֗ן וַיֹּאמְר֣וּ אֲלֵהֶם֮ רַב־לָכֶם֒ כִּ֤י כָל־הָֽעֵדָה֙ כֻּלָּ֣ם קְדֹשִׁ֔ים וּבְתֹוכָ֖ם יְהוָ֑ה וּמַדּ֥וּעַ תִּֽתְנַשְּׂא֖וּ עַל־קְהַ֥ל יְהוָֽה׃

במדבר 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקהלו על־משה ועל־אהרן ויאמרו אלהם רב־לכם כי כל־העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על־קהל יהוה׃

Links
Numbers 16:3Numbers 16:3 Text AnalysisNumbers 16:3 InterlinearNumbers 16:3 MultilingualNumbers 16:3 TSKNumbers 16:3 Cross ReferencesNumbers 16:3 Bible HubNumbers 16:3 Biblia ParalelaNumbers 16:3 Chinese BibleNumbers 16:3 French BibleNumbers 16:3 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:2
Top of Page
Top of Page