Job 24:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6174 [e]‘ā-rō-wmעָר֣וֹםThey cause the nakedAdj
3885 [e]yā-lî-nūיָ֭לִינוּto lodgeVerb
1097 [e]mib-bə-lîמִבְּלִ֣יoutsideSubst
3830 [e]lə-ḇūš;לְב֑וּשׁclothingNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןthat noPrt
3682 [e]kə-sūṯ,כְּ֝ס֗וּת[they have] coveringNoun
7135 [e]baq-qā-rāh.בַּקָּרָֽה׃against the coldNoun
Hebrew Texts
איוב 24:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָרֹ֣ום יָ֭לִינוּ מִבְּלִ֣י לְב֑וּשׁ וְאֵ֥ין כְּ֝ס֗וּת בַּקָּרָֽה׃

איוב 24:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה׃

Links
Job 24:7Job 24:7 Text AnalysisJob 24:7 InterlinearJob 24:7 MultilingualJob 24:7 TSKJob 24:7 Cross ReferencesJob 24:7 Bible HubJob 24:7 Biblia ParalelaJob 24:7 Chinese BibleJob 24:7 French BibleJob 24:7 German Bible

Bible Hub
Job 24:6
Top of Page
Top of Page