Jeremiah 4:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]hag-gî-ḏūהַגִּ֣ידוּDeclareVerb
3063 [e]ḇî-hū-ḏāh,בִֽיהוּדָ֗הin JudahNoun
3389 [e]ū-ḇî-rū-šā-limוּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙and in JerusalemNoun
8085 [e]haš-mî-‘ū,הַשְׁמִ֔יעוּpublishVerb
559 [e]wə-’im-rūוְאִמְר֕וּand sayVerb
  [w-tiq-‘ū[ותִּקְעוּ -  
  ḵ]כ] -  
8628 [e](tiq-‘ū(תִּקְע֥וּBlowVerb
  q)ק)you 
7782 [e]šō-w-p̄ārשׁוֹפָ֖רthe trumpetNoun
776 [e]bā-’ā-reṣ;בָּאָ֑רֶץin the landNoun
7121 [e]qir-’ūקִרְא֤וּcryVerb
4390 [e]mal-’ūמַלְאוּ֙gather togetherVerb
559 [e]wə-’im-rū,וְאִמְר֔וּand sayVerb
622 [e]hê-’ā-sə-p̄ūהֵאָסְפ֥וּAssembleVerb
935 [e]wə-nā-ḇō-w-’āhוְנָב֖וֹאָהand let us goVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֥יcitiesNoun
4013 [e]ham-miḇ-ṣār.הַמִּבְצָֽר׃the defensedNoun
Hebrew Texts
ירמיה 4:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַגִּ֣ידוּ בִֽיהוּדָ֗ה וּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙ הַשְׁמִ֔יעוּ וְאִמְר֕וּ [ותִּקְעוּ כ] (תִּקְע֥וּ ק) שֹׁופָ֖ר בָּאָ֑רֶץ קִרְא֤וּ מַלְאוּ֙ וְאִמְר֔וּ הֵאָסְפ֥וּ וְנָבֹ֖ואָה אֶל־עָרֵ֥י הַמִּבְצָֽר׃

ירמיה 4:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הגידו ביהודה ובירושלם השמיעו ואמרו [ותקעו כ] (תקעו ק) שופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל־ערי המבצר׃

Links
Jeremiah 4:5Jeremiah 4:5 Text AnalysisJeremiah 4:5 InterlinearJeremiah 4:5 MultilingualJeremiah 4:5 TSKJeremiah 4:5 Cross ReferencesJeremiah 4:5 Bible HubJeremiah 4:5 Biblia ParalelaJeremiah 4:5 Chinese BibleJeremiah 4:5 French BibleJeremiah 4:5 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:4
Top of Page
Top of Page