Isaiah 43:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî,כִּ֗יForConj
589 [e]’ă-nîאֲנִי֙I [am]Pro
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָthe your GodNoun
6918 [e]qə-ḏō-wōšקְד֥וֹשׁHoly OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3467 [e]mō-wō-šî-‘e-ḵā;מוֹשִׁיעֶ֑ךָyour SaviorVerb
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֤תִּיI gaveVerb
3724 [e]ḵā-p̄ə-rə-ḵāכָפְרְךָ֙as your ransomNoun
4714 [e]miṣ-ra-yim,מִצְרַ֔יִםEgyptNoun
3568 [e]kūšכּ֥וּשׁEthiopiaNoun
5434 [e]ū-sə-ḇāוּסְבָ֖אand SebaNoun
8478 [e]taḥ-te-ḵā.תַּחְתֶּֽיךָ׃forNoun
Hebrew Texts
ישעה 43:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֗י אֲנִי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ קְדֹ֥ושׁ יִשְׂרָאֵ֖ל מֹושִׁיעֶ֑ךָ נָתַ֤תִּי כָפְרְךָ֙ מִצְרַ֔יִם כּ֥וּשׁ וּסְבָ֖א תַּחְתֶּֽיךָ׃

ישעה 43:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃

Links
Isaiah 43:3Isaiah 43:3 Text AnalysisIsaiah 43:3 InterlinearIsaiah 43:3 MultilingualIsaiah 43:3 TSKIsaiah 43:3 Cross ReferencesIsaiah 43:3 Bible HubIsaiah 43:3 Biblia ParalelaIsaiah 43:3 Chinese BibleIsaiah 43:3 French BibleIsaiah 43:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 43:2
Top of Page
Top of Page