Isaiah 27:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙And it shall come to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםIn that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאin thatPro
2251 [e]yaḥ-bōṭיַחְבֹּ֧טshall beat offVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֛הThe LORDNoun
7641 [e]miš-šib-bō-leṯמִשִּׁבֹּ֥לֶתfrom the channelNoun
5104 [e]han-nā-hārהַנָּהָ֖רof the riverNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
5158 [e]na-ḥalנַ֣חַלthe streamNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim;מִצְרָ֑יִםof EgyptNoun
859 [e]wə-’at-temוְאַתֶּ֧םand youPro
3950 [e]tə-luq-qə-ṭūתְּלֻקְּט֛וּshall be gatheredVerb
259 [e]lə-’a-ḥaḏלְאַחַ֥דoneAdj
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֖דby oneAdj
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יO you childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 27:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָה֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא יַחְבֹּ֧ט יְהוָ֛ה מִשִּׁבֹּ֥לֶת הַנָּהָ֖ר עַד־נַ֣חַל מִצְרָ֑יִם וְאַתֶּ֧ם תְּלֻקְּט֛וּ לְאַחַ֥ד אֶחָ֖ד בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

ישעה 27:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד־נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל׃ ס

Links
Isaiah 27:12Isaiah 27:12 Text AnalysisIsaiah 27:12 InterlinearIsaiah 27:12 MultilingualIsaiah 27:12 TSKIsaiah 27:12 Cross ReferencesIsaiah 27:12 Bible HubIsaiah 27:12 Biblia ParalelaIsaiah 27:12 Chinese BibleIsaiah 27:12 French BibleIsaiah 27:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 27:11
Top of Page
Top of Page