Ezekiel 38:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]wə-‘ā-lî-ṯāוְעָלִ֙יתָ֙And you shall come upVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֣יMy peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
6051 [e]ke-‘ā-nānכֶּֽעָנָ֖ןas a cloudNoun
3680 [e]lə-ḵas-sō-wṯלְכַסּ֣וֹתto coverVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe in the landNoun
319 [e]bə-’a-ḥă-rîṯבְּאַחֲרִ֨יתlatterNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֜יםdaysNoun
1961 [e]tih-yeh,תִּֽהְיֶ֗הit shall beVerb
935 [e]wa-hă-ḇi-’ō-w-ṯî-ḵāוַהֲבִאוֹתִ֙יךָ֙and I will bringVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
776 [e]’ar-ṣî,אַרְצִ֔יMy landNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַעַן֩to the end thatSubst
3045 [e]da-‘aṯדַּ֨עַתmay knowVerb
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֜םthe nationsNoun
853 [e]’ō-ṯî,אֹתִ֗יmeAcc
6942 [e]bə-hiq-qā-ḏə-šîבְּהִקָּדְשִׁ֥יwhen I shall be consecratedVerb
  ḇə-ḵāבְךָ֛inPrep
5869 [e]lə-‘ê-nê-hemלְעֵינֵיהֶ֖םbefore their eyesNoun
1463 [e]gō-wḡ.גּֽוֹג׃O GogNoun
  sס -  
Hebrew Texts
יחזקאל 38:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָלִ֙יתָ֙ עַל־עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כֶּֽעָנָ֖ן לְכַסֹּ֣ות הָאָ֑רֶץ בְּאַחֲרִ֨ית הַיָּמִ֜ים תִּֽהְיֶ֗ה וַהֲבִאֹותִ֙יךָ֙ עַל־אַרְצִ֔י לְמַעַן֩ דַּ֨עַת הַגֹּויִ֜ם אֹתִ֗י בְּהִקָּדְשִׁ֥י בְךָ֛ לְעֵינֵיהֶ֖ם גֹּֽוג׃ ס

יחזקאל 38:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועלית על־עמי ישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על־ארצי למען דעת הגוים אתי בהקדשי בך לעיניהם גוג׃ ס

Links
Ezekiel 38:16Ezekiel 38:16 Text AnalysisEzekiel 38:16 InterlinearEzekiel 38:16 MultilingualEzekiel 38:16 TSKEzekiel 38:16 Cross ReferencesEzekiel 38:16 Bible HubEzekiel 38:16 Biblia ParalelaEzekiel 38:16 Chinese BibleEzekiel 38:16 French BibleEzekiel 38:16 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 38:15
Top of Page
Top of Page