Esther 8:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4782 [e]ū-mā-rə-do-ḵayוּמָרְדֳּכַ֞יand MordecaiNoun
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֣א ׀went outVerb
6440 [e]mil-lip̄-nêמִלִּפְנֵ֣יfrom the presenceNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֗לֶךְof the kingNoun
3830 [e]bil-ḇūšבִּלְב֤וּשׁapparelNoun
4438 [e]mal-ḵūṯמַלְכוּת֙in royalNoun
8504 [e]tə-ḵê-leṯתְּכֵ֣לֶתof blueNoun
2353 [e]wā-ḥūr,וָח֔וּרand whiteNoun
5850 [e]wa-‘ă-ṭe-reṯוַעֲטֶ֤רֶתand crownNoun
2091 [e]zā-hāḇזָהָב֙of goldNoun
1419 [e]gə-ḏō-w-lāh,גְּדוֹלָ֔הwith a greatAdj
8509 [e]wə-ṯaḵ-rîḵוְתַכְרִ֥יךְand with a garmentNoun
948 [e]būṣבּ֖וּץof fineNoun
713 [e]wə-’ar-gā-mān;וְאַרְגָּמָ֑ןand purpleNoun
5892 [e]wə-hā-‘îrוְהָעִ֣ירand the cityNoun
7800 [e]šū-šān,שׁוּשָׁ֔ןof ShushanNoun
6670 [e]ṣā-hă-lāhצָהֲלָ֖הrejoiceVerb
8055 [e]wə-śā-mê-ḥāh.וְשָׂמֵֽחָה׃and was gladVerb
Hebrew Texts
אסתר 8:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמָרְדֳּכַ֞י יָצָ֣א ׀ מִלִּפְנֵ֣י הַמֶּ֗לֶךְ בִּלְב֤וּשׁ מַלְכוּת֙ תְּכֵ֣לֶת וָח֔וּר וַעֲטֶ֤רֶת זָהָב֙ גְּדֹולָ֔ה וְתַכְרִ֥יךְ בּ֖וּץ וְאַרְגָּמָ֑ן וְהָעִ֣יר שׁוּשָׁ֔ן צָהֲלָ֖ה וְשָׂמֵֽחָה׃

אסתר 8:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומרדכי יצא ׀ מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה׃

Links
Esther 8:15Esther 8:15 Text AnalysisEsther 8:15 InterlinearEsther 8:15 MultilingualEsther 8:15 TSKEsther 8:15 Cross ReferencesEsther 8:15 Bible HubEsther 8:15 Biblia ParalelaEsther 8:15 Chinese BibleEsther 8:15 French BibleEsther 8:15 German Bible

Bible Hub
Esther 8:14
Top of Page
Top of Page