Amos 7:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8074 [e]wə-nā-šam-mūוְנָשַׁ֙מּוּ֙And shall be desolateVerb
1116 [e]bā-mō-wṯבָּמ֣וֹתthe high placesNoun
3446 [e]yiś-ḥāq,יִשְׂחָ֔קof IsaacNoun
4720 [e]ū-miq-də-šêוּמִקְדְּשֵׁ֥יand the sanctuariesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
2717 [e]ye-ḥĕ-rā-ḇū;יֶחֱרָ֑בוּshall be laid wasteVerb
6965 [e]wə-qam-tîוְקַמְתִּ֛יand I will riseVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םof JeroboamNoun
2719 [e]be-ḥā-reḇ.בֶּחָֽרֶב׃with the swordNoun
  פ -  
Hebrew Texts
עמוס 7:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָשַׁ֙מּוּ֙ בָּמֹ֣ות יִשְׂחָ֔ק וּמִקְדְּשֵׁ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל יֶחֱרָ֑בוּ וְקַמְתִּ֛י עַל־בֵּ֥ית יָרָבְעָ֖ם בֶּחָֽרֶב׃ פ

עמוס 7:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על־בית ירבעם בחרב׃ פ

Links
Amos 7:9Amos 7:9 Text AnalysisAmos 7:9 InterlinearAmos 7:9 MultilingualAmos 7:9 TSKAmos 7:9 Cross ReferencesAmos 7:9 Bible HubAmos 7:9 Biblia ParalelaAmos 7:9 Chinese BibleAmos 7:9 French BibleAmos 7:9 German Bible

Bible Hub
Amos 7:8
Top of Page
Top of Page