1 Chronicles 16:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַֽל־notAdv
5060 [e]tig-gə-‘ūתִּגְּעוּ֙do [Saying] TouchVerb
4899 [e]bim-šî-ḥāy,בִּמְשִׁיחָ֔יMy anointedNoun
5030 [e]ū-ḇin-ḇî-’ayוּבִנְבִיאַ֖יand My prophetsNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
7489 [e]tā-rê-‘ū.תָּרֵֽעוּ׃do doVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַֽל־תִּגְּעוּ֙ בִּמְשִׁיחָ֔י וּבִנְבִיאַ֖י אַל־תָּרֵֽעוּ׃ פ

דברי הימים א 16:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תגעו במשיחי ובנביאי אל־תרעו׃ פ

Links
1 Chronicles 16:221 Chronicles 16:22 Text Analysis1 Chronicles 16:22 Interlinear1 Chronicles 16:22 Multilingual1 Chronicles 16:22 TSK1 Chronicles 16:22 Cross References1 Chronicles 16:22 Bible Hub1 Chronicles 16:22 Biblia Paralela1 Chronicles 16:22 Chinese Bible1 Chronicles 16:22 French Bible1 Chronicles 16:22 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:21
Top of Page
Top of Page