2671. chets
Strong's Exhaustive Concordance
archer, arrow, dart, shaft, staff, wound

From chatsats; properly, a piercer, i.e. An arrow; by implication, a wound; figuratively, (of God) thunder-bolt; (by interchange for ets) the shaft of a spear -- + archer, arrow, dart, shaft, staff, wound.

see HEBREW chatsats

see HEBREW ets

Forms and Transliterations
בַּֽחִצִּים֙ בחצים הַחִצִּים֮ החצים וְחִצִּ֑ים וְחִצִּֽים׃ וְחִצֶּ֕יךָ וְחִצָּ֥יו וְחֵ֣ץ וְעֵ֣ץ וּבְחִצִּ֔ים וּבַחִצִּ֖ים ובחצים וחץ וחציו וחציך וחצים וחצים׃ ועץ חִ֝צֶּ֗יךָ חִ֝צָּ֗יו חִ֝צָּ֗ם חִ֝צָּ֗יו חִ֭צֶּיךָ חִ֭צָּיו חִצִּ֖ים חִצִּ֣י חִצִּ֥ים חִצִּֽים׃ חִצֵּ֣י חִצֵּ֪י חִצֵּי֩ חִצֶּ֗יךָ חִצֶּ֙יךָ֙ חִצַּ֖י חִצַּי֙ חִצָּ֣ם חִצָּיו֙ חִצּ֑וֹ חֵ֑ץ חֵ֡ץ חֵ֥ץ חֵץ־ חץ חץ־ חצו חצי חציו חציך חצים חצים׃ חצם כְּחִצִּ֥ים כחצים לְחֵ֣ץ לַחֵֽץ׃ לחץ לחץ׃ מֵ֝חֵ֗ץ מחץ ba·ḥiṣ·ṣîm bachitzTzim baḥiṣṣîm chetz chitzTzai chitzTzam chitzTzav chitzTzei Chitztzeicha chitzTzi chitzTzim chitzTzo ha·ḥiṣ·ṣîm hachitzTzim haḥiṣṣîm ḥêṣ ḥêṣ- ḥiṣ·ṣām ḥiṣ·ṣāw ḥiṣ·ṣay ḥiṣ·ṣê ḥiṣ·ṣe·ḵā ḥiṣ·ṣî ḥiṣ·ṣîm ḥiṣ·ṣōw ḥiṣṣām ḥiṣṣāw ḥiṣṣay ḥiṣṣê ḥiṣṣeḵā ḥiṣṣî ḥiṣṣîm ḥiṣṣōw kə·ḥiṣ·ṣîm kechitzTzim kəḥiṣṣîm la·ḥêṣ laChetz laḥêṣ lə·ḥêṣ leChetz ləḥêṣ mê·ḥêṣ meChetz mêḥêṣ ū·ḇa·ḥiṣ·ṣîm ū·ḇə·ḥiṣ·ṣîm ūḇaḥiṣṣîm ūḇəḥiṣṣîm uvachitzTzim uvechitzTzim veChetz vechitzTzav vechitzTzeicha vechitzTzim veEtz wə‘êṣ wə·‘êṣ wə·ḥêṣ wə·ḥiṣ·ṣāw wə·ḥiṣ·ṣe·ḵā wə·ḥiṣ·ṣîm wəḥêṣ wəḥiṣṣāw wəḥiṣṣeḵā wəḥiṣṣîm
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
2670
Top of Page
Top of Page