4111. מַהֲלַלְאֵל (Mahalalel)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 4111. מַהֲלַלְאֵל (Mahalalel) — 7 Occurrences

Genesis 5:12
HEB: וַיּ֖וֹלֶד אֶת־ מַֽהֲלַלְאֵֽל׃
NAS: and became the father of Mahalalel.
KJV: years, and begat Mahalaleel:
INT: years and became of Mahalalel

Genesis 5:13
HEB: הוֹלִיד֣וֹ אֶת־ מַֽהֲלַלְאֵ֔ל אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה
NAS: the father of Mahalalel, and he had
KJV: he begat Mahalaleel eight
INT: after became of Mahalalel and forty years

Genesis 5:15
HEB: וַֽיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים
NAS: Mahalalel lived sixty-five
KJV: And Mahalaleel lived sixty
INT: lived Mahalalel and five years

Genesis 5:16
HEB: וַֽיְחִ֣י מַֽהֲלַלְאֵ֗ל אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ
NAS: Then Mahalalel lived eight
KJV: And Mahalaleel lived after
INT: lived Mahalalel after became

Genesis 5:17
HEB: כָּל־ יְמֵ֣י מַהֲלַלְאֵ֔ל חָמֵ֤שׁ וְתִשְׁעִים֙
NAS: the days of Mahalalel were eight
KJV: And all the days of Mahalaleel were eight
INT: all the days of Mahalalel and five ninety

1 Chronicles 1:2
HEB: קֵינָ֥ן מַהֲלַלְאֵ֖ל יָֽרֶד׃
NAS: Kenan, Mahalalel, Jared,
KJV: Kenan, Mahalaleel, Jered,
INT: Kenan Mahalalel Jared

Nehemiah 11:4
HEB: שְׁפַטְיָ֥ה בֶן־ מַהֲלַלְאֵ֖ל מִבְּנֵי־ פָֽרֶץ׃
NAS: the son of Mahalalel, of the sons
KJV: the son of Mahalaleel, of the children
INT: of Shephatiah the son of Mahalalel of the sons of Perez

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page