1085. בִּלְדַּד (Bildad)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 1085. בִּלְדַּד (Bildad) — 5 Occurrences

Job 2:11
HEB: אֱלִיפַ֤ז הַתֵּימָנִי֙ וּבִלְדַּ֣ד הַשּׁוּחִ֔י וְצוֹפַ֖ר
NAS: the Temanite, Bildad the Shuhite
KJV: the Temanite, and Bildad the Shuhite,
INT: Eliphaz the Temanite Bildad the Shuhite and Zophar

Job 8:1
HEB: וַ֭יַּעַן בִּלְדַּ֥ד הַשּׁוּחִ֗י וַיֹאמַֽר׃
NAS: Then Bildad the Shuhite answered,
KJV: Then answered Bildad the Shuhite,
INT: answered Bildad the Shuhite and said

Job 18:1
HEB: וַ֭יַּעַן בִּלְדַּ֥ד הַשֻּׁחִ֗י וַיֹּאמַֽר׃
NAS: Then Bildad the Shuhite responded,
KJV: Then answered Bildad the Shuhite,
INT: answered Bildad the Shuhite and said

Job 25:1
HEB: וַ֭יַּעַן בִּלְדַּ֥ד הַשֻּׁחִ֗י וַיֹּאמַֽר׃
NAS: Then Bildad the Shuhite answered,
KJV: Then answered Bildad the Shuhite,
INT: answered Bildad the Shuhite and said

Job 42:9
HEB: אֱלִיפַ֨ז הַתֵּֽימָנִ֜י וּבִלְדַּ֣ד הַשּׁוּחִ֗י צֹפַר֙
NAS: the Temanite and Bildad the Shuhite
KJV: the Temanite and Bildad the Shuhite
INT: Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite Zophar

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page